โรงงาน

รูปภาพโรงงาน

 • การแสดงสัญญาณไฟจราจร
 • เวิร์คช็อปการเคลือบผง
 • เชื่อมไฟฟ้า
 • ประตู
 • การประมวลผลเสาเสาสูง
 • การประมวลผลเสาสูง2
 • ฝ่ายผลิตหลอดไฟ LED
 • ห้องโถงสำนักงาน
 • แผ่นเสา
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเคลือบผงเสา
 • ฝ่ายผลิตเสา
 • ห้องอุปกรณ์แปรรูป
 • ทางเข้าโรงงานการผลิต
 • ม้วนขึ้นเสา
 • ฝ่ายผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์
 • แผ่นเหล็ก
 • เสายืด
 • อากาศเทียนเซียง

แสดงโรงงาน